Drodzy Rodzice! Drogie Dzieci!

Od 1 września 2013r., na prośbę rodziców, otworzyliśmy Niepubliczną Szkołę Akademii Montessori, która jest kolejnym etapem po przedszkolu i realizuje założenia pedagogiki Marii Montessori:

  • wspieranie indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami;
  • rozwijanie komunikacji i umiejętności społecznych;
  • wydobywanie pasji i zainteresowań;
  • rozwijanie twórczego myślenia;
  • pobudzanie do samodzielnej pracy i zdobywania wiedzy.

Zapraszamy do nas wszystkich, którzy szukają przyjaznego dziecku miejsca, gdzie nauka oparta jest na aktywnych metodach pracy. Zapewniamy dobrze przygotowane i wyposażone otoczenie, atmosferę szacunku i akceptacji oraz fachowe grono pedagogiczne. Nauczyciel u nas pełni rolę przewodnika i opiekuna. Jego zadaniem jest poznanie i zrozumienie dziecka i motywowanie o do pracy.

Szkoła kładzie duży nacisk na nauczanie języka angielskiego, realizując wybrane treści nauczania początkowego w języku angielskim w stałej obecności drugiego nauczyciela anglojęzycznego w sali podczas pracy własnej dzieci. Szkoła przygotowuje w ten sposób do nauczania w systemie dwujęzycznym.

Copyright © 2013 - 2016 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Montessori. Wszelkie prawa zastrzeżone.