Aleksandra Kas

język polski, język kaszubski, wychowawca kl.8