Katarzyna Kuchnowska

terapeuta, wychowawczyni kl.5