Rozalia Bieniek

asystent wychowawcy kl.7, terapeuta